Header Ads

Tuesday, December 26, 2017

ମୃଗଶିରା ମାୟା

ସ୍ମୃତି ଧାରେ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅ ଆଜି
ଚାଲିଗଲ କେତେଦୂରେ,
ପ୍ରୀତିର ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ
ହୁଏ ସ୍ମୃତି ପସରାରେ ॥୧॥

ପ୍ରେମର ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କି ଥିଲ
ତୁମେପ୍ରୀତିର ପରଶ ଦେଇ,
ପ୍ରୀତି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଥିଲି ମୁହିଁ
ବାଟେ ଛାଡି ଗଲ କାହିଁ ! ॥୨॥

ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ
ଛାତିର ଗହନ ବନେ,
ମୃଗଶିରା ମାୟା ପାଲଟିଲ ତୁମେ
ଖୋଜେ ମୁଁ ନୀତି ସପନେ ॥୩॥

Readers Count

ହୃଦୟର କବିତା

କଥା ଓ କାହାଣୀ

ଭ୍ରମଣ ଓ ଅନୁଭୂତି