ମୃଗଶିରା ମାୟା

ସ୍ମୃତି ଧାରେ ତୁମେ ଦେଖା ଦିଅ ଆଜି
ଚାଲିଗଲ କେତେଦୂରେ,
ପ୍ରୀତିର ସକାଳେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ
ହୁଏ ସ୍ମୃତି ପସରାରେ ॥୧॥

ପ୍ରେମର ବିଗୁଲ ଫୁଙ୍କି ଥିଲ
ତୁମେପ୍ରୀତିର ପରଶ ଦେଇ,
ପ୍ରୀତି ପାଲିଙ୍କିରେ ବସିଥିଲି ମୁହିଁ
ବାଟେ ଛାଡି ଗଲ କାହିଁ ! ॥୨॥

ବଞ୍ଚିଛି ଆଜି ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ମନ ନେଇ
ଛାତିର ଗହନ ବନେ,
ମୃଗଶିରା ମାୟା ପାଲଟିଲ ତୁମେ
ଖୋଜେ ମୁଁ ନୀତି ସପନେ ॥୩॥

Post a Comment

0 Comments