ସ୍ଵାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ

ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ସୈନିକଟିଏ ମୁଁ
ଚାଲିବା ଶିଖିଛି ଏକା, ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛି ଏକା
କେବଳ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ  ॥

ଆସିଛି ଅନେକ ବାଧା ଏ ଜୀବନ ଚଲାପଥେ
ସହିଛି ସବୁ, ପ୍ରତିହତ କରିଛି ସବୁ
ବଞ୍ଚିଛି ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ନେଇ ମୋ ସାଥେ ॥

ଭାଙ୍ଗି ପଡିନି ଜୀବନର ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ
ଆସିଛି କେତେ  ବିଦ୍ରୂପ ଉପହାସ
କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯେ ବିସ୍ମୃତ ମୋ ସହନଶୀଳତାରେ ॥

0 Comments