Sponsor

header ads

ମୁଁ କାଳେ ବିଧର୍ମୀଟିଏ


ପାଳି ନିଜଧର୍ମ ଦିଅ ହେ ସମ୍ମାନ
କେହି ନୁହେଁ ବଡ ସାନ
ପଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଅଭିନ୍ନ
ପ୍ରାପ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ

ମୁହିଁ ଅଟେ ହିନ୍ଦୁ ତୁମେ ମୁସଲମାନ
ଆଉ କେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ
ସ୍ଵ-ଧର୍ମ ପାଳିବା ସ୍ଵ-ନୀତି ନିୟମେ
ଜିଣିବା ସଭିଙ୍କ ମନ

ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ ଭାବ ତେଜି ନିଜ ମନୁ
ଦୂର କର ସଙ୍କୀର୍ଣ୍ଣତା
କେଉଁଠୁ ଆସିଛ କାହିଁକି ଆସିଛ
ସ୍ଥିର ମନେ କର ଚିନ୍ତା

ଆଉ ଏକ ଧର୍ମ ଅଛି ଏ ସଂସାରେ
ସବୁ ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରିୟ
ସ୍ଵ-ଧର୍ମ ସହିତ ସେ ମାନବ ଧର୍ମ
ଅଳ୍ପକେ ଆଦରି ନିଅ

ଛାଡି ହିଂସା ଦ୍ଵେଷ ପ୍ରଶ୍ରୀକାତର
ମାନବିକତାକୁ ତେଜ
ମଣିଷଟେ ହୋଇ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନ
ହୃଦୟରେ ଥରେ ହେଜ

ଆଉ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରମ ପରେ
ଯିବ ହେ ମଶାଣି ଭୁଇଁ
ସବୁ ଅହଂକାର ମିଶିବ ମାଟିରେ
ତୁମ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ

Post a Comment

0 Comments